Публічна оферта

Studio WikiOur далі «Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови, що є публічною офертою (пропозицією) зі створення для «Замовника», з іншого боку, а разом іменовані «Сторони», веб сайту відповідно до зразків, поданих Виконавцем, та здійснює роботи з розробки, налаштуванню та просуванню веб сайту, згідно з умовами Договору, технічного завдання та опитувального листа Замовника, надає в повному обсязі спектр робіт з розміщення сайту в мережі Інтернет, його управління та підтримки.

Информационное сопровождение сайтов

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить умови Договору на здійснення робіт.

1.2. Повним і беззастережним акцептом цієї оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися роботою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов та вчинили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися роботами, наданими Виконавцем.

Фактом, що підтверджує укладення публічного договору з боку Замовника, є оформлення ним замовлення на сайті Виконавця згідно з контактами (телефон, e-mail, skype зв’язок, програми обміну миттєвими повідомленнями тощо), розміщеними на сторінці сайту Виконавця за посиланням: https://wikiour.com.ua на здійснення робіт Виконавцем та їх подальшої оплати.

1.3. Укладення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

1.4. Публічний договір (далі – Договір), виконаний у вищеописаному порядку, вважається укладеним у простій письмовій формі, не потребує оформлення на папері та має повну юридичну силу.

1.5. З моменту вчинення акцепту Замовник вважається ознайомленим з цією офертою та погоджується з нею й відповідно до Цивільного кодексу України вважається таким, що вступив з Виконавцем у договірні відносини відповідно до цих Умов.

1.6. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить виконання робіт Замовнику з надання доступу до мережі Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує своїм коштом самостійно.

1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, повідомивши про це Замовника або не повідомивши його (у залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору оферти є відкритим і загальнодоступним документом та завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою: https://wikiour.com.ua/uk/p-ofert.

  1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ

Поняття та визначення, що використовуються в цих Умовах, мають такі значення:

Веб Сайт – сукупність програмних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального перегляду даних у мережі Інтернет. Сайт може бути доступний за унікальною електронною адресою або його літерним позначенням. Може містити графічну, текстову, аудіо, відео, а також іншу інформацію, записану та таку, що читається за допомогою ЕОМ.

Створення веб сайту – програмування, обробка текстових, графічних та інших матеріалів (що надаються Замовником або спеціально створюваних Виконавцем) на основі зразків, представлених Виконавцем або Замовником, з урахуванням опитувального листа та побажань Замовника. Створення веб сайту не передбачає виконання робіт з його наповнення графічними, текстовими, фото, аудіо та відеоматеріалами.

Логотип – це графічний файл, створений за допомогою програмного забезпечення Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma або Corel Draw, який передається Замовником Виконавцю до початку або під час робіт, або може створюватися Виконавцем Замовнику під замовлення окремо або в складі комплексного замовлення. 

Акаунт – сукупність прав доступу користувача щодо багатокористувацької системи, які створюються після реєстрації у вигляді “облікового запису” на веб сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (логіна) і пароля.

Домен – область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) Домен ідентифікується ім’ям домену. Домен для розробки веб сайту надається Замовником або реєструється Виконавцем в інтересах Замовника (у цьому випадку повністю передається Замовнику за першої вимоги та оплачується Замовником окремо). Якщо Замовник не надає домен при замовленні розробки веб сайту Виконавець розробляє веб сайт з використанням свого технологічного (тимчасового) домену, який Замовник завжди може змінити, погодивши це рішення з Виконавцем.

Дорвей – спеціальні веб сторінки, складені для високого позиціювання в пошукових системах за певними ключовими словами. Дорвей створюється для отримання пошукового трафіку та подальшої переадресації його на сайти третіх осіб з метою власного збагачення.

Реєстрація домену – занесення інформації про домен та його адміністратора до реєстру доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домену, а також отримання прав на адміністрування домену адміністратором.

E-mail – електронна пошта.

Web-сторінка (те саме, що web-сайт, web-портал, інтернет-портал, вебсторінка, веб сайт, веб портал) – електронне представництво Замовника в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс, статична або динамічна інтернет-сторінка або набір статичних і динамічних сторінок.

Логін – унікальний для сервера набір букв і цифр, який у поєднанні з паролем служить ідентифікатором Замовника (аккаунта).

Пароль – набір букв і цифр, який у поєднанні з логіном служить ідентифікатором Замовника (аккаунта).

Спам – масова розсилка повідомлень (листів, email-повідомлень в акаунти, SMS-повідомлень та інших) з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW тощо) як контактних координат під час здійснення будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були вчинені ці дії.

Сервер – апаратно-програмний комплекс Виконавця, розділений на хостинг-аккаунт. Адміністрування та обслуговування сервера здійснюється Виконавцем (адміністрування VPS може здійснюватися Виконавцем тільки в разі надання Замовнику робіт з технічної підтримки).

Віртуальний виділений сервер або VPS – робота з надання хостинг підтримки, у рамках якої Замовнику надають віртуальний сервер з певними характеристиками на сервері Виконавця. У цьому випадку Виконавець не зобов’язаний надавати адміністрування та обслуговування сервера безплатно.

Хостинг розміщення web-сайту, файлів та електронної пошти Замовника на сервері Виконавця (створення хостинг-аккаунта).

Панель управління – програмне забезпечення для віддаленого адміністрування веб сервера (VPS-сервера) або аккаунта хостингу.

GB (гигабайт, ГБ) – кратна одиниця виміру кількості інформації, що приблизно дорівнює 1000000000 байт.

HDD – обсяг інформації (максимальний), який надається Замовнику для окремого користування на фізичному носії інформації, який встановлений на сервері Виконавця та використовується спільно з іншими акаунтами.

Копірайт, наповнення – робота надається Виконавцем, представником Виконавця або найманою особою, що працює у Виконавця. Суть роботи полягає у виконанні робіт з написання та розміщення на web-сторінці Замовника текстів (копипаст, рерайт, копірайт). Копипаст, рерайт і копірайт мають різну ціну та оцінюються шляхом переговорів до початку робіт між Замовником і Виконавцем за ціною за 1000 знаків з пробілами.

Копіпаст – акуратне, категоризоване та відформатоване розміщення на сайті матеріалів з наданих Замовником джерел (каталоги, сайти, електронні листи) Виконавцю, його представнику або найманій Виконавцем особі.

Рерайт – унікалізація (переписування) тексту з джерела, наданого Замовником (електронні листи Виконавцю, його представнику або найманій Виконавцем особі, посилання на інтернет-ресурси, наповнення за тематиками на розгляд копірайтера тощо).

Копірайт – написання авторського унікального тексту (новина, інтерв’ю, стаття, опис товару тощо).

Технічна підтримка – (залежно від обраного Замовником тарифу) комплекс організаційних заходів Виконавця, спрямованих на забезпечення функціонування web-сторінки, включаючи її наповнення, програмування, зміни в дизайні сторінок сайту, HTML- та CSS верстка веб сторінок, правки та побажання, консультація з особистим менеджером проекту, телефонний зв’язок з копірайтерами, арт- і тех-відділом. Детальніше тарифи описано на сторiнках сайту https://wikiour.com.ua/ . Інформація, тарифи, вартість і умови можуть змінюватися без попередження Замовника.

Мегабайт (МБ, Мбайт) – одиниця виміру кількості інформації, що приблизно дорівнює 1 000 000 байт.

Гіперпосилання – частина гіпертекстового документа, що посилається на інший елемент (команда, текст, заголовок, примітка, зображення) у самому документі, на інший об’єкт (файл, каталог, додаток), розташований на локальному диску або в комп’ютерній мережі, або на елементи цього об’єкта.

Помилка (дефект) – стан програми, коли генеруються неправильні результати, що призводить до некоректного перетворення вхідної інформації у вихідну.

Професійна робота – частина робіт по етапу Договору, робота по етапу Договору або робота за Договором у цілому, виконана Виконавцем ідеально та професійно, згідно зі зразками, поданими Виконавцем, технічним завданням, опитувальним листом Замовника, окремими побажаннями та поправками Замовника, які виконані Виконавцем кваліфіковано, бездоганно та якісно, за допомогою виняткових маркетингових, дизайнерських, технічних знань Виконавця (та/або осіб, які його представляють, співробітників і підрядників), завдяки великому досвіду роботи Виконавця. Усі етапи робіт або частини етапів робіт, або робота за Договором у цілому, визнана Замовником такою, що виконана Виконавцем професійно. Така робота або частина робіт вважається виконаною професійно, і це не може бути спростовано Замовником після розірвання або закінчення робіт за цим Договором, якщо робота прийнята Замовником шляхом здійснення однієї з дій: перехід від поточної частини робіт до наступної частини робіт за першим етапом, переходу від поточного етапу робіт до наступного етапу робіт за Договором, оплати наступного етапу робіт за Договором.

  1. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ РОБІТ

3.1. Замовник оформляє замовлення на сайті Виконавця, вказавши при цьому достовірні дані та погодившись з правилами та умовами цього Договору. Замовник також може оформити замовлення в телефонному режимі, режимі скайп-зв’язку, email листуванні з представником Виконавця після ознайомлення з Умовами цієї оферти на сайті Виконавця, у текстовому або будь-якому іншому форматі та вигляді, надісланому Замовнику Виконавцем або його представником. Якщо між Замовником і Виконавцем складено письмову угоду на розробку веб сайту, то Сторони керуються виключно письмовою угодою.

3.2. Оформлення замовлення на сайті Виконавця https://wikiour.com.ua/ здійснюється Замовником самостійно шляхом зазначення своїх облікових даних відповідно до форми замовлення. Основними елементами, що ідентифікують Замовника на сайті Виконавця, є ПІБ, телефон та адреса електронної пошти (облікові дані). Ці ж дані для здійснення замовлення Замовник може надати представнику Виконавця для подальшого оформлення замовлення. На вимогу Замовника Виконавцем може бути складений опитувальний лист і технічне завдання (складаються тільки до початку робіт за Договором). Якщо опитувальний лист і технічне завдання не складалися до початку робіт за Договором, то Сторони погодили всі технічні умови в усних домовленостях та керуються тільки Умовами цього договору.

3.2.1. Роботи за Договором здійснюються поетапно:

3.2.1.1. Перший етап передбачає виконання наступних робіт: розробка технічного завдання на підставі опитувального листа Замовника; розробка прототипу головної сторінки веб сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою; розробка прототипу внутрішніх сторінок веб сайту на підставі прототипу головної сторінки веб сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою; дизайн головної сторінки веб сайту, виконаний на підставі прототипу головної сторінки веб сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою; дизайн внутрішніх сторінок веб сайту, виконаний на підставі дизайну головної сторінки та прототипів внутрішніх сторінок веб сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою.

Ознайомлення Замовника з виконаною роботою здійснюється шляхом надання йому Виконавцем гіперпосилання електронною поштою, SMS-повідомленням, у Skype або за допомогою інших засобів зв’язку на частину робіт по першому етапу або робіт по першому етапу в цілому. Сторони погоджуються, що перехід від однієї частини робіт до наступної частини робіт по першому етапу розцінюється як прийняття робіт з боку Замовника по поточній частині робіт першого етапу.

3.2.1.2. Другий етап – HTML- та CSS верстка, робота з системою управління сайту, програмування сайту згідно з технічним завданням.

3.2.1.3. Третій етап – тестування Замовником роботи веб сайту та виправлення Виконавцем знайдених помилок (дефектів). Сторони погоджуються, що термін тестування Замовником веб сайту не може перевищувати 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту надання Виконавцем Замовнику доступу (шляхом надання гіперпосилання електронною поштою, SMS-повідомленням, у Skype тощо) до веб сайту. Розробка адаптивної версії сайту (коректне відображення веб сайту на смартфонах, планшетах тощо.), якщо така робота передбачена технічним завданням.

3.2.2. Здача робіт Виконавцем Замовнику здійснюється поетапно з моменту надання Виконавцю результатів робіт по будь-якому з етапів, шляхом надання гіперпосилання електронною поштою, SMS-повідомленням, у Skype або за допомогою інших засобів зв’язку.

3.2.3. У разі оплати Замовником наступного етапу за Договором і відсутності правок з його боку за поточним етапом робіт за Договором Сторони погоджуються, що поточний етап робіт за Договором прийнятий Замовником, і претензій до його виконання немає.

3.2.4. Замовник має право надати правки до поточного етапу робіт за Договором протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту надання йому гіперпосилання (електронною поштою, SMS-повідомленням, у Skype або за допомогою інших засобів зв’язку) з результатами роботи по етапу.

3.2.5. Після внесення правок, які були надані Замовником на підставі п. 3.2.4, Замовник має право надати правки до поточного етапу робіт за Договором протягом 2 (двох) календарних днів з моменту надання йому гіперпосилання (електронною поштою, SMS-повідомленням, у Skype або за допомогою інших засобів зв’язку) з результатами роботи, виконаної з урахуванням наданих раніше правок.

3.2.6. Після внесення правок, які були надані Замовником на підставі п. 3.2.5, Замовник має право надати правки до поточного етапу робіт за Договором протягом 2 (двох) календарних днів з моменту надання йому гіперпосилання (електронною поштою, SMS-повідомленням, у Skype або за допомогою інших засобів зв’язку) з результатами роботи, виконаної з урахуванням наданих раніше правок. Усі правки, які будуть надані Замовником до поточного етапу робіт за Договором поза строками, які обумовлені п.п. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, оплачуються Замовником окремо по погодинному пільговому тарифу.

3.3. При використанні робіт Виконавця забороняються будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Виконавця, персональних облікових та решти даних інших Замовників, а також будь-яких інших даних, не передбачених для Замовника та доступних через мережу Інтернет з сервера Виконавця.

3.4. Виконавцем вводяться наступні обмеження на інформацію (“контент”), що розміщується Замовником на створеному сайті:

3.4.1. Використання робіт Виконавця повинно здійснюватися Замовником тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням законодавства України та норм міжнародного права.

3.4.2. За зміст веб сайту, файлів в акаунті Замовника та в аккаунтах, які входять до акаунту замовника, повну відповідальність несе безпосередньо сам Замовник.

Виконавець не здійснює попереднього контролю за змістом розміщуваної та/або поширюваної Замовником інформації, однак коли розміщення та поширення такої інформації суперечить законодавству, у разі серйозних порушень Виконавець має право заблокувати або видалити відповідні ресурси без попередження його власника.

3.4.3. Забороняється розміщення та розповсюдження фото- та відеоматеріалів порнографічного, вульгарного, насильницького характеру, а також будь-яких матеріалів з порушенням авторських прав або законодавства, зокрема, заклики до насильства, повалення чинної влади, дискримінації за статевою, расовою, релігійною, національною ознаками тощо.

3.4.4. Забороняється розміщення та поширення будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке може бути використано для злому комп’ютерних систем або містить в собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

3.4.5. Забороняється розміщення так званих “дорвеїв” та інших форм пошукового спаму.

3.4.6. Забороняється схиляти відвідувачів сайту до здійснення переходів по рекламних посиланнях, накручувати покази/переходи по них будь-якими іншими засобами.

3.4.7. Забороняється розміщувати на сайті рекламні банери порнографічного змісту. Також забороняється розміщувати JavaScript код, що відкриває нове вікно (popUp, popUnder) з порнографічним вмістом.

3.5. Виконавець докладає всіх можливих зусиль, що запобігають або припиняють спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та Замовника, збоїв і неполадок в обладнанні Виконавця, проникнення шкідливих компонентів тощо Виконавець через специфіку обладнання та програмного забезпечення не в змозі гарантувати перманентну стовідсоткову безпомилковість роботи всієї системи. При виникненні аварійної або надзвичайної ситуації Виконавець здійснює все, що від нього залежить для якнайшвидшої нормалізації ситуації.

3.6. Виконавець може призупиняти надання роботи на час, необхідний для проведення планово-профілактичних робіт без попереднього повідомлення про це Замовника. Зазвичай планові роботи проводяться з 24:00 до 06:00.

3.7. Замовник має право подати до спеціально уповноваженого державного органу інтелектуальної власності заяву про реєстрацію сторінки, із зазначенням себе як власника, а Виконавця як автора. Виконавець зобов’язується передати Замовнику всі майнові права на web-сторінку. Особисті немайнові права автора на програмне рішення (елементи візуального дизайну та програмного коду) залишаються у Виконавця. Програмний код web-сторінок, на який поширюється особисті немайнові права Виконавця не може бути переданий, проданий або будь-яким іншим способом наданий третій стороні без попереднього письмового дозволу Виконавця.

3.8. Виконавець має особисті немайнові права автора на програмні рішення, які були реалізовані Виконавцем для Замовника під час виконання цього Договору. Веб Сайт, який розроблений Виконавцем, розміщується тільки на одному домені з метою захисту його від копіювання. У разі зміни Замовником домену, він повинен письмово повідомити Виконавця. Замовник не має права копіювати безплатно розроблений Виконавцем веб сайт, у такому випадку Замовник може звернутися до Виконавця з проханням придбання ліцензії, вартість якої становить 20% від бюджету проекту та прив’язується Виконавцем до домену. У разі повторного придбання Замовником готового веб сайта в магазині Виконавця, його вартість для Замовника становить 50% від ціни, вказаної на момент продажу. У разі придбання Замовником готового веб сайта в магазині Виконавця в інтересах третіх осіб, його вартість для Замовника становить 70% від ціни, вказаноЇ на момент продажу.

3.8.1. Замовник має право продати веб сайт розроблений Виконавцем не більш ніж один раз. У такому випадку замовник зобов’язаний повідомити покупця (нового власника) про те, що на його сайт поширюються умови цього Договору, і покупець (новий власник) разом з покупкою бере на себе обов’язки щодо їх виконання замість початкового Замовника.

3.9. Виконавець має право розмістити на кожній web-сторінці Замовника інформацію наступного змісту, а саме: HTML-код Створення сайтів , яка включає адресу web-сторінки Виконавця. Замовник не має права видаляти, закривати, зливати з фоном web-сторінки інформацію про Виконавця, а саме: HTML-код Створення сайтів . Видалення цієї інформації може бути схвалено лише з письмової згоди Виконавця при сплаті Замовником 20% від вартості проєкту.

3.10. На час надання робіт по розробці веб сторінки Виконавцем безплатно надаються роботи з хостинг-підтримки. Зазначені роботи здійснюються лише до моменту тестування веб сторінки та у тому випадку, якщо проект займає не більше 500 Мбайт. З моменту тестування веб сторінки (проекту) Замовник зобов’язаний замовити у Виконавця мінімально необхідний для роботи вебсайту хостинг за адресою https://wikiour.com.ua/hosting-vps/. Доступи до хостингу будуть надані Виконавцем Замовнику тільки після повної оплати та приймання робіт за Договором. Замовник має право не купувати роботи з хостинг-підтримки у Виконавця, якщо загальний термін тестування та виправлення Виконавцем правок (помилок) триває не більше 10 днів.

3.11. Усі додаткові роботи, не передбачені цим Договором, оплачуються окремо. 

3.12 Наповнення веб сайту, здійснюється Виконавцем тільки тестовим контентом з метою тестування функціональності веб сайту. Кількість контенту, яким наповнюється веб сайт Замовника, визначається тільки на розсуд Виконавця. Замовник може за окрему плату замовити у Виконавця додаткові роботи для наповнення контентом веб сайту.

3.13 Сторони погодили, що робота за Договором є погодинною. У тому випадку якщо Виконавець витратив на розробку веб сайту більше ніж 150 (сто п’ятдесят) годин, що зафіксовано внутрішніми програмами обліку часу, а також може надати «логи» витраченого часу, то всі додаткові роботи за Договором, які перевищують 150 (сто п’ятдесят) годин, вважаються виконаними за пільговим тарифом, вартість якого погоджується Сторонами окремо.

3.14 Усі погодинні роботи за Договором оцінюються Виконавцем приблизно (прогнозовано), але фактично на розробку веб сайту може бути витрачено часу більше, ніж передбачено п.3.13 договору. У такому випадку Замовник ознайомлений з тим, що може зрости вартість робіт за Договором. Виконавець перед початком таких робіт зобов’язаний сповістити Замовника електронною поштою, SMS-повідомленням,  у Skype або за допомогою інших засобів зв’язку.

3.15 У разі відмови Замовника від оплати робіт, які перевищують терміни, встановлені п. 3.13 Договору, Виконавець передає Замовнику всі результати робіт, які були виконані протягом 150 (ста п’ятдесяти) годин. Договір вважається виконаним у повному обсязі.

3.16 Усе організаційне листування та діалоги (усно, телефоном, в чатах, email-листування) у рамках виконанню цього Договору між Виконавцем і Замовником ведуться тільки російською або українською мовами. Якщо інформація Замовником надається не російською або українською мовами, у такому випадку Виконавець має право вимагати від Замовника переклад на одну з мов, зазначених у цьому пункті Угоди.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надати Замовнику у разі придбання веб сайту в магазині доступ до веб сайту та системи управління сайтом за службовими адресами в мережі Інтернет не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня оплати робіт. Адреса веб сайту та доступ до системи управління повинен бути направлений Виконавцем Замовнику за адресою електронної пошти, зазначеної в заявці на сайті Виконавця. Якщо веб сайт розробляється за індивідуальним замовленням, доступ до веб сайту Замовника буде надано Виконавцем тільки після повної оплати всіх етапів робіт, готовності в терміналах і письмового підтвердження прийняття Замовником робіт за даним Договором.

4.1.2. Виконавець залишає за собою право на зміну термінів надання веб-сайту Замовнику з попереднім повідомленням Замовника за адресою електронної пошти, вказаною в замовленні на придбання сайту.

4.1.3. Виконати роботи відповідно до умов цього договору та додатків до нього.

4.1.4. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв’язку з виконанням робіт.

4.1.5. Розмістити, у разі замовлення хостингу та підтримки у Виконавця, веб-сайт в мережі Інтернет за адресою доменного імені, зареєстрованою замовником або за завданням Замовника, за умови здійснення останнім оплати виконаних робіт, протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Замовника відповідного повідомлення.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Призупиняти роботи для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виконання вищевказаних робіт, публікується Виконавцем на своєму web-сайті (блозі) із зазначенням можливої тривалості таких робіт (за винятком аварійних ситуацій, коли інформація про призупинення робіт публікується Виконавцем у міру можливості).

4.2.2. Переривати роботи, якщо це пов’язано з неправомірними діями і (або) бездіяльністю Замовника, третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на якість робіт за цим Договором, в тому числі при аварійній ситуації. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником і не відшкодовує йому збитки, що виникли або які можуть виникнути у Замовника у зв’язку із затримками, перебоями в роботі і неможливістю повноцінного використання ресурсів і результатів робіт Виконавця, що виникли з перерахованих вище причин.

4.2.3. Вносити зміни і доповнення в даний договір і тарифи шляхом публікації цих змін і доповнень на сайті Виконавця.

4.2.4. Надати роботи з хостинг підтримки веб-сайту і його технічної підтримки. Роботи з технічної підтримки обумовлюються сторонами окремо, шляхом укладення договору про технічне обслуговування веб-сторінки, в такому випадку дія договору оферти на договір про технічне обслуговування веб-сторінки не поширюється.

4.2.5. Надавати інформацію Замовнику по виконанню договору, за допомогою відправки SMS, e-mail, інших форм повідомлень, Інтернет-месенджерами, в тому числі додатком Viber; на номер мобільного телефону, e-mail та інші контакти зазначені замовником при реєстрації в особистому кабінеті Виконавця або під час надання послуг. Дана інформація може включати в себе: повідомлення з приводу позитивного або негативного балансу за Договором; повідомлення по етапах робіт, згідно розділу 3 даного договору, інші важливі повідомлення.

4.2.6. Самостійно вибрати технології і способи виконання послуг, які будуть використовуватися для виконання поставлених завдань Замовником.

4.2.7. Виконавець має право відмовити Замовнику у внесенні правок по тій частині робіт, яка Виконавцем була виконана безкоштовно (бонусом).

4.3. Замовник:

4.3.1. Своєчасно перераховувати кошти в якості оплати за цим Договором на розрахунковий рахунок Виконавця або іншими способами, визначеними Виконавцем на своєму веб-сайті за адресою – https://wikiour.com.ua, або надані представником Виконавця.

4.3.2. Безумовно виконувати умови цього договору і стежити за змінами і доповненнями в нього і додатках до нього, що публікуються на web-сайті Виконавця (wikiour.com.ua).

4.3.3. Дотримуватися авторських прав на програмне забезпечення, що надається Виконавцем та/або третіми особами, у тому числі на програмне забезпечення https://wikiour.com.ua з управління сайтом, і документацію по роботі з системою.

4.3.4. Своєчасно і в установленому розмірі проводити оплату виконаних робіт.

4.3.5. Не допускати поширення і не передавати третім особам вихідний код веб-сайту.

4.3.6. Не використовувати вихідний код веб-сайту для заняття будь-якою діяльністю, яка спрямована на створення подібних веб-сайтів Замовником або третіми особами і (або) порушує встановлені законодавством права Виконавця, як автора вихідного коду веб-сайту.

4.3.7. Не змінювати і не видаляти посилання на сайт Виконавця на придбаному сайті.

4.3.8. Протягом десяти робочих днів після повідомлення Виконавця про завершення другого етапу договору протестувати web-сторінку і надати винятковий список дефектів (помилок) знайдених під час тестування. Після виправлення Виконавцем дефектів (помилок) знайдених під час тестування при необхідності, протягом двох днів, перевірити і надати новий список.

4.3.9. Зауваження для доопрацювання Замовник може надавати послідовно не більше трьох разів до кожного з етапів розробки web-сторінки передбачених цим Договором.

4.3.10. Під поняття “доопрацювання” потрапляють зміни і доповнення, внесені Замовником в роботу Виконавця, що не суперечать концепції дизайну, опитувального листа клієнта і технічного завдання.

4.3.11. Такими змінами при доопрацюванні дизайну можуть бути: зміна гарнітури і розміру шрифту, зміна окремих незначних елементів дизайну (не більше 2-3). При виникненні інших змін і доповнень до макетів, умови їх виконання оцінюються Виконавцем і оплачуються Замовником окремо від умов цього договору.

4.3.12. Зміни та доповнення, надані Замовником, повинні мати однозначне трактування і бути вичерпними.

4.3.13. Зміни та доповнення повинні бути надані в письмовому або електронному вигляді від Замовника або представника Замовника на e-mail Виконавця [email protected]

4.3.14. Дати Виконавцю тільки такі доопрацювання етапів робіт, які не суперечать умовам договору, технічного завдання.

4.3.15. Моментом завершення другого етапу, п. 3.2.1.2 договору, є надання Виконавцем Замовнику гіперпосилання електронною поштою, SMS-повідомленням, Skype або за допомогою інших засобів зв’язку, на веб-сайт Замовника. Замовник перевіряє наявність веб-сайту, який виконаний Виконавцем під час другого етапу договору, і протягом однієї доби з моменту надання Замовнику гіперпосилання, Замовник зобов’язаний оплатити третій етап договору. Час, на який затримана оплата замовником третього етапу за Договором, віднімається від гарантійних строків, передбачених п.9.11 та 9.12 договору. Замовник не має права надавати поправки до другого етапу робіт за Договором.

4.3.16. Тестування замовником третього етапу договору не може перевищувати чотирнадцяти календарних днів, з моменту надання Виконавцем гіперпосилання на сайт Замовника, згідно з п.4.3.15 договору. Час для тестування веб-сайту не може бути продовжено без поважних причин, таких як: відпустка, хвороба, відрядження, відсутність часу і тд. Поважні причини пропуску часу тестування веб-сайту передбачені виключно розділом 7 цього договору.

4.3.17. Замовнику надається можливість спілкуватися за замовленим проектом з персональним менеджером проекту за допомогою: e-mail, телефону, SMS-повідомленням, Skype або безпосередньо в студії веб-дизайну (зустрічі з особистим менеджером в студії веб-дизайну, які перевищують одну годину на тиждень, оплачуються окремо). Якщо Замовник бажає зустрітися особисто зі своїм менеджером проекту, тоді він завчасно (не менше ніж за 24 години) повідомляє про таку зустріч менеджеру.

4.3.18. Замовник, акцептующий даний договір проінформований про те, що надіслані Виконавцем прототипи веб-сторінок і макети дизайну бажано переглядати тільки на персональному комп’ютері або ноутбуці, щоб уникнути їх візуальної деформації, яка може виникнути на мобільних пристроях (планшет, смартфон, телефон, КПК).

4.3.19. Замовник проінформований про те, що для коректної роботи сайту бажано підтримувати актуальну версію та оновлювати версії ядра сайту.

4.3.20. Виконавець не зберігає старий сайт Замовника при його заміні на новий. Збереження старого сайту Замовника повинно здійснюватися самим Замовником. При необхідності збереження старого сайту Замовника Виконавцем, це здійснюється силами Виконавця за окремими домовленостями між Сторонами.

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

5.1.1. Вартість робіт Виконавця за цим Договором встановлена відповідно до поточного тарифного плану цін, що публікується на сайті https://wikiour.com.ua. Виконавець без попереднього узгодження із Замовником має право змінювати вартість тарифних планів, а також цін за вищевказаними посиланнями.

5.1.2. Ціна роботи за Договором залежить від типу замовлених робіт. У разі розробки сайту, дизайну, верстки, програмування – ціна узгоджується між Сторонами за домовленістю. У разі погодинної роботи, ціна робіт встановлюється за одну годину роботи Виконавця і визначається шляхом переговорів. Сторони погоджуються, що погодинна робота Виконавця округляється до однієї повної години (60 хвилин) у бік збільшення.

5.1.3. У магазині готових рішень на сайті https://wikiour.com.ua вказані ціни на готовий веб-сайт без внесення в нього змін, якщо Замовник бажає силами Виконавця змінити дизайн, скрипт веб-сайту з повним збереженням його структури – ціна буде змінена в залежності від обсягу робіт з метою досягнення бажаного результату для Замовника.

5.1.4. Готовий веб-сайт продається в тому вигляді Замовнику, в якому він знаходиться в магазині Виконавця тобто «як є». Замовник, перед придбанням готового веб-сайту зобов’язаний ознайомитися з демо-версією веб-сайту, який його зацікавив і протестувати його в термін встановлений Виконавцем.

5.1.5. Замовник протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту покупки готового веб-сайту має право надати список поправок до придбаного веб-сайту.

5.1.6. Виконавець зацікавлений у виконанні поправок до готового веб-сайту і залишає за собою право внести надані Замовником правки в свою основну версію готового веб-сайту (удосконалити свій готовий сайт в магазині) і дублювати виконання цих правок в копії готового сайту Замовника або обґрунтовано відмовити йому в цьому.

5.1.7. Сторони погоджуються, що з моменту оплати та отримання Замовником доступу до придбаного веб-сайту претензій з приводу купівлі – продажу веб-сайту у Сторін один до одного немає, за винятком п.5.1.5 цього договору до моменту виконання таких правок Виконавцем.

5.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати тарифи хостингу та технічної підтримки сайту.

5.2.1. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити тарифи по інших послуг, які надаються партнерами або через платні сервіси. Наприклад: email і Viber розсилки, послуги SMS і кол-центрів.

5.3. У випадках збільшення офіційного або комерційного курсу долара США по відношенню до гривні більш ніж на 20% від курсу долара США, встановленого Національним Банком України на день укладення цього Договору, а також установки нового обладнання, Виконавець в односторонньому порядку має право вносити зміни у вартість робіт і вартість тарифних планів.

5.3.1. Комісії банків, посередників і платіжних систем не входить у вартість розробки веб-сайту.

5.4 Хостинг і технічна підтримка:

5.4.1. До початку робіт по хостинг підтримці та технічній підтримці, Замовник сплачує передоплату в розмірі 100% ціни надання робіт за один місяць або інший період кратний одному місяцю, згідно обраного тарифного плану.

5.4.2. Доступ до хостингу (логін і пароль) передається Замовнику на усну і письмову вимогу, відразу після оплати. Якщо Замовник вважає, що доступи або надана послуга з технічними характеристиками визначеними відповідним тарифним планом йому не були надані, або надані не в повному обсязі, або не відповідають умовам обраного тарифного плану, замовник зобов’язаний у десятиденний строк звернутися з письмовою вимогою на електронну пошту Виконавця про їх надання згідно з п. 5.4.5 договору, в іншому випадку доступи і технічні характеристики вважаються наданими усно або шляхом відправки e-mail і відповідають тарифному плану.

5.4.3. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання претензій Виконавець усуває їх, або в інший, узгоджений Сторонами термін.

5.4.4. У разі припинення на вимогу Замовника виконання робіт за цим Договором грошові кошти, отримані Виконавцем за виконання робіт, Замовнику не повертаються.

5.5. Веб-сайт Замовника може бути розміщений Виконавцем на хостинговому майданчику Замовника, при дотриманні наступних умов:

5.5.1. У разі, якщо Замовник вже має зареєстрований хостинговый майданчик, розміщений в іншій хостингові компанії, він зобов’язаний своєчасно повідомити про це Виконавця і надати вичерпні відомості про тарифний план, конфігурацію хостингового майданчика, доступ до контрольної панелі, FTP і MySQL доступ.

5.5.2. Перенесення web-сторінки на хостинговый майданчик Замовника сплачується Замовником окремо від умов даного договору. Після надання Замовником відомостей відповідно до п.5.5.1 цього договору, а також узгодження всіх істотних умов щодо перенесення web-сторінки, Виконавець розміщує на хостинговому майданчику Замовника тестову версію сайту/системи та тестує хостинг на відповідність технічним вимогам.

5.5.3. Перенесення web-сторінки на хостинговый майданчик Замовника сплачується Замовником окремо від умов даного договору. Після надання Замовником відомостей, відповідно до п.5.5.1 цього договору, а також узгодження всіх істотних умов щодо перенесення web-сторінки, Виконавець розміщує на хостинговому майданчику Замовника тестову версію сайту/системи та тестує хостинг на відповідність технічним вимогам (п. 5.5.2 цього договору).

5.5.4. У разі відповідності тарифного плану та хостингового майданчика Замовника технічним вимогам, роботи з розміщення Інтернет-сайту на хостинговому майданчику Замовника здійснюються Виконавцем за окрему плату.

5.5.5. У разі невідповідності тарифного плану технічним вимогам Виконавець протягом 5 (п’яти) робочих днів після надання Замовником даних, відповідно до п.5.5.1 цього договору, повідомляє Замовника про існуючі проблеми. Замовник зобов’язується або змінити тарифний план на відповідний технічним вимогам (повна відповідність всім технічним вимогам визначається тільки після повторного тестування за фактом зміни тарифного плану), або змінити хостинговый майданчик на рекомендований хостинг.

5.5.6. У разі відмови Замовника від зміни тарифного плану або хостингового майданчика, роботи по взаємодії фахівців Виконавця з технічною підтримкою хостингової компанії Замовника, роботи з адаптації сайту/системи до хостингового майданчика Замовника оплачуються Замовником окремо від умов цього договору. Технічна можливість проведення та вартість даних робіт визначається Виконавцем за результатами тестування хостингового майданчика Замовника.

5.5.7. У разі наявності у Замовника власного фізичного сервера (або віртуального виділеного сервера, на якому передбачається розміщення Інтернет-сайту, Замовник зобов’язується самостійно і за свій рахунок забезпечити конфігурацію сервера, відповідну технічним вимогам. У разі підключення фахівців з боку Виконавця до проведення даних робіт, можливість і вартість їх проведення оцінюється Виконавцем і оплачується Замовником окремо від умов цього договору.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. Відповідальність сторін за зобов’язаннями, що випливають із цього договору, регулюється законодавством України та цим Договором.

6.2. У разі, якщо зобов’язання Замовника по оплаті виконаних робіт не виконані, Виконавець має право призупинити надання Замовнику виконаних і несплачених робіт і не надавати нових. Також Виконавець має право призупинити надання робіт з технічної підтримки веб-сайту в разі від’ємного значення балансу Замовника на сервері Виконавця. При поповненні свого балансу Замовником, роботи з хостинг підтримки та технічної підтримки веб-сайту будуть відновлені Виконавцем, з моменту підтвердження Замовником своїх дій.

6.3. Замовник несе відповідальність за будь-які свої дії і (або) бездіяльність, як умисні, так і ненавмисні, а також за будь-які дії і (або) бездіяльність осіб, які використовують його облікові дані, пов’язані з розміщенням і (або) поширенням інформації в мережі Інтернет, отриманням за допомогою використання ресурсів Виконавця доступу до ресурсів третіх осіб, які спричинили і (або) можуть спричинити порушення законодавства, а також за будь-яку шкоду, заподіяну вищевказаними діями і (або) бездіяльністю Виконавця, третім особам і моральним засадам суспільства. Виконавець не несе відповідальності за такі дії і (або) бездіяльність Замовника або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і (або) бездіяльності.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, нанесену Замовником і (або) третіми особами через розголошення, втрати Замовником або крадіжки у Замовника облікових даних.

6.5. Замовник несе відповідальність за будь-які неправомірні дії і (або) бездіяльність Замовника і або осіб, які використовують його облікові дані, що спричинили заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, включаючи втрату ділової репутації, і відшкодовує Виконавцю збитки.

6.6. Виконавець не відшкодовує Замовнику збитки (включаючи упущену вигоду), понесені ним у період використання або невикористання ресурсів і результатів робіт Виконавця.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за неналежне функціонування мережі Інтернет, її частин або за якість ліній зв’язку, що не мають відношення до власних ресурсів Виконавця, і за їх доступність для Замовника, а також не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій і якості робіт, що надаються Замовнику, якщо такі зміни пов’язані з функціонуванням мережі Інтернет як на власних ресурсах Виконавця, так і за їх межами.

6.8. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності і не повертає йому сплачені за цим Договором грошові кошти, у разі, якщо роботи не були надані з вини Замовника, зокрема, через порушення цих Умов.

6.9. Замовник самостійно несе повну відповідальність за можливі порушення авторського права, торгових марок та інших норм законодавства України, пов’язаних з фактом розміщення даних Замовника в мережі Інтернет на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця.

6.10. Замовник зобов’язується захищати Виконавця від будь-якої відповідальності – юридичної, адміністративної, моральної та всіх можливих позовів, штрафів, збитків, витратів, викликаних діями Замовника та/або діями відвідувачів веб-сторінки, а також файлів Замовника при використанні сервісу Виконавця. Це правило без будь-яких обмежень і винятків стосується як Замовника (або осіб, які виступають від імені Замовника), так і особи, чиї акаунти, домени, сайти або інші компоненти розміщені всередині аккаунта Замовника.

  1. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха, війна і військові операції будь-якого характеру, блокади, ембарго, заборона експорту та імпорту, епідемія, дії держави, страйки, цивільні заворушення, а також адміністративно-правові акти державних органів та інші обставини надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і передбачити в ході виконання договору. Виконавець має право перенести терміни виконання договору на період, протягом якого діятиме форс-мажор.

7.3. При настанні форс-мажорних обставин кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов’язань за цим Договором.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

8.1. Сторони домовляються вирішувати всі суперечки, що виникають при виконанні цього договору шляхом переговорів.

8.2. Якщо згоди при проведенні переговорів не досягнуто, для вирішення суперечок застосовується досудовий (претензійний) порядок вирішення суперечок. У цьому випадку Сторона, права якої порушено, до звернення до суду зобов’язана пред’явити іншій Стороні претензію з викладенням своїх вимог.

8.3. Претензія надсилається з повідомленням про доставку за адресою [email protected] Датою отримання претензії вважається день її доставки листа, згідно з датою повідомлення про доставку. Термін для відповіді на претензію – 20 календарних днів з дня її отримання.

8.4. Відповідь на претензію надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У разі, якщо у зазначений у претензії розумний строк претензійні вимоги не задоволені (повністю або частково), Сторона, право якої порушено, має право звернутися з позовною заявою до Господарського суду Вінницької області відповідно до правил про підсудність.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Договір вважається виконаним після виконання Сторонами взаємних зобов’язань і врегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

9.2. Авторські права на всі програмні розробки, виконані Виконавцем в рамках цього договору, належать Виконавцю. Створені Виконавцем в процесі робіт за цим Договором сайти або внутрішні сторінки сайту Замовника, а також дизайн сайтів та інші будь-які сторінки, створені Виконавцем, є інтелектуальною власністю Виконавця. Замовник за попереднім погодженням з Виконавцем, має право одного разу продати свій веб-сайт з умовою попередження покупця про поширення на нього, як майбутнього власника, умов даної Оферти.

9.3. Замовник надає Виконавцю право на використання імені Замовника та логотипу в списку клієнтів на сайті Виконавця.

9.4. Виконавець має право використовувати ім’я Замовника, логотип і короткий опис сайту, а також візуальну частину сторінок сайту (зовнішній вигляд) у всіх інформаційно-представницьких, поліграфічних, рекламних та інших матеріалах Виконавця.

9.5. Виконавець має право розмістити на титульній сторінці веб-сайту Замовника гіперпосилання на сайт Виконавця.

9.6. Виконавець має право при необхідності залучати для надання робіт третіх осіб.

9.7. Найменування та нумерація статей цієї Оферти наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні цих Умов.

9.8. У разі, якщо який-небудь пункт даних Умов виявляється таким, що не підлягає буквальному виконанню, він тлумачиться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням первинних інтересів Сторін, при цьому решта Умов продовжує діяти повною мірою.

9.9. Ці Умови складені відповідно до Цивільного кодексу України.

9.10. Прийнявши умови цього договору Замовник відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI добровільно надає Виконавцю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збір, накопичення, зберігання та використання) персональних даних, а саме: паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, у т.ч. за системою оподаткування, фотографії або інші зображення, номер засобів зв’язку, адресу електронної пошти, дані про місце проживання та місця здійснення підприємницької діяльності, дані про освіту, дані щодо стажу та досвіду роботи, банківські реквізити, інші дані, добровільно надані Замовником для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових і господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що потребують обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України. Замовник також дає згоду на передачу (розповсюдження) своїх персональних даних, включених до баз персональних даних контрагентів Виконавця, лише із зазначеною вище метою та в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Замовник не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) його персональних даних, включених до зазначеної бази персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в інтересах змовників з метою реалізації зазначених вище правовідносин.

9.11. Виконавець гарантує, що з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою за проектом, шляхом надання гіперпосилання за допомогою електронної пошти, SMS-повідомлень, Skype або інших способів зв’язку, виправити безкоштовно знайдені Замовником помилки. Список знайдених помилок надається Замовником Виконавцю до закінчення чотирнадцяти календарних днів з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою.

9.12. Виконавець гарантує, що з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою за проектом, шляхом надання гіперпосилання за допомогою електронної пошти, SMS-повідомлень, Skype або інших способів зв’язку, виправити безкоштовно знайдені Замовником помилки. Список знайдених помилок надається Замовником Виконавцю до закінчення тридцяти календарних днів з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою.

9.13. По закінченню строків, зазначених у п.9.11, 9.12 даного Договору, всі помилки за проектом усуваються Виконавцем за рахунок Замовника.

  1. ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЬОГО ДОГОВОРУ.

10.1. Виконавець має право в позасудовому порядку розірвати цей Договір в односторонньому порядку і припинити роботи за Договором у разі:

Замовник порушив вимоги законодавства України при здійсненні своєї діяльності; Замовник порушує права третіх осіб у галузі авторського, споживчого, цивільного та іншого законодавства України; До Виконавця пред’явлені вимоги третіх осіб в частині порушення Замовником їх прав; Заборгованість Замовника перед Виконавцем становить понад 1 грн; До Виконавця пред’явлені вимоги представників державних або/і правоохоронних органів про призупинення робіт Замовнику; Вимоги Замовника від Виконавця виконати більше ніж 2 правки, які раніше не були обумовлені, а також внесення змін у вже затверджені між Сторонами матеріали; Бездіяльності з боку Замовника протягом п’яти календарних днів (ігнорування кореспонденції, листів з електронної пошти, SMS-розсилки, телефонних дзвінків, skype дзвінків); Невиправдано тривалого тестування веб-сайту, затягування в затвердженні або коригуванні етапу робіт, що перевищує більш ніж п’ять календарних днів;

Порушення умов конфіденційності. Вимоги Замовника виконати побажання або правки (виправити помилки) безкоштовно через два тижні після повідомлення Замовника Виконавцем про завершення розробки за проектом або етапу (договору), а також одного місяця з моменту останньої оплати за проектом. Не поважного, хамського ставлення з боку Замовника, персоналу Замовника або осіб, які його представляють до Виконавця і його співробітників, у вигляді вживання ненормативної лексики і принижуючих гідності слів при розмові і зверненнях до Виконавця, його співробітників, за допомогою спілкування через електронну пошту, розсилки sms повідомлень, телефонних дзвінків, skype дзвінків.

10.2. У разі одностороннього розірвання договору за однієї з умов, зазначених у п.10.1. Договору, сплачені Замовником грошові кошти не повертаються і зараховуються Виконавцем як оплата за проведені на момент розірвання договору роботи.

10.3. У разі одностороннього розірвання договору за однієї з умов, зазначених у п.10.1. Виконавець направляє Замовнику за допомогою електронної пошти повідомлення про розірвання договору.

10.3.1. З моменту направлення повідомлення про розірвання договору на електронну адресу Замовника, Договір вважається розірваним, а всі зобов’язання Виконавця перед Замовником припиняються, крім авторських прав.

10.4. Замовник має право на будь-якій стадії виконання даного Договору повідомити Виконавця за допомогою електронної пошти про розірвання цього Договору, в такому випадку грошові кошти, сплачені Замовником не повертаються і зараховуються Виконавцем як оплата за проведені на момент розірвання договору роботи.

  1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

11.1. Будь-яка зі Сторін зобов’язана не використовувати отриману в рамках даного Договору інформацію з метою, яка прямо або опосередковано завдає шкоди іншій Стороні та/або для отримання будь-яких вигод протягом дії Договору. Сторони погоджуються, що будь-яка інформація на будь-яких носіях даних, передана або отримана за даним Договором або у зв’язку з його виконанням (електронне листування, телефонні розмови, skype зв’язок та ін.), буде вважатися конфіденційною і не може розголошуватися третій стороні без взаємної згоди Сторін. До конфіденційної інформації не належить інформація, яка визначена чинним законодавством до відкритої та розкриття якої віднесено до зобов’язань Сторони. Умови даного договору і технічне завдання до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню. Вся інформація, яку Сторони надають один одному, в будь-якій формі, залишається виключною власністю тієї Сторони, яка передала таку інформацію, якщо інше не встановлено даним Договором. За письмовою вимогою носії даних і будь-які їх копії повинні бути негайно повернуті або знищені на першу вимогу Сторони. Кожна зі Сторін зобов’язується не розголошувати факт існування цього Договору без попередньої письмової згоди другої Сторони, за винятком випадків, коли таке розголошення необхідне у випадках, визначених законом. Якщо третя особа пред’являє позов до однієї зі Сторін або вчиняти інші дії, які можуть спричинити розкриття стороною конфіденційної інформації, Сторона, щодо якої вчинені такі дії, зобов’язаний негайно повідомити про це іншу Сторону цього Договору. Сторона за цим Договором буде нести відповідальність за: ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася щодо своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і після виявлення навмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання; несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали в неї на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору або на іншій підставі, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якої вона б підтримувала щодо своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості. Замовник надає право Виконавцю на використання його персональних даних.