Політика обробки персональних даних

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку даний сайт, на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про користувача, а також будь-які програми та продукти, розміщені на ньому. Вся зібрана інформація, як особиста, так і комерційна, використовується з технічною, обліковою та іншою метою, передбаченою цією Політикою конфіденційності, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, що знаходяться на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – «GDPRR»), а також законодавством окремих країн, яке може встановлювати додаткові вимоги.

Информационное сопровождение сайтов

Реєструючись на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомились із переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

  1. Терміни та визначення

Персональні дані це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

Суб’єкт персональних даних це фізична особа, яку стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

Обробка персональних даних це будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання призначеної відповідальної особи, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта чи іншої законної підстави.

Поширення персональних даних — дії, спрямовані на передачу персональних даних певному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональним даним будь-яким іншим способом.

Використання персональних даних – дії (операції) з персональними даними, що здійснюються з метою прийняття рішень або вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб’єктів персональних даних або іншим чином зачіпають їх права та свободи або права та свободи інших осіб.

 

  1. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до цього сайту. Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на цьому сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту.

 

  1. Склад персональних даних.

3.1. До складу персональних даних Користувача у тому числі входять:

3.1.1 інформація, яка вноситься користувачем у форми на сайті в тому обсязі, який необхідний для можливості надання консультування, укладання та виконання договору про надання послуг (прізвище, ім’я, по батькові, e-mail, номер телефону та інші дані, які відкрито запитуються сайтом).

3.1.2 інформація, яка стає відома під час спілкування з Користувачем по телефону (у тому числі за згодою, можливий запис телефонних дзвінків), по e-mail та інших каналах, вибраних Користувачем або нашими фахівцями для зручного зв’язку з вами.

3.1.3 інформація, що автоматично збирається при використанні нашого сайту, у тому числі файли cookie та інші технології для збору інформації про дії на сайті (перегляд сторінок, дата та час відвідування, тип браузера та пристрою, ip-адреса мобільного оператора та інша інформація про сайту, унікальні рекламні та контентні ідентифікатори).

3.1.4 платіжний баланс в особистому кабінеті клієнта на сайті (за його наявності) та дані про платежі, що надійшли за послуги;

3.1.5 будь-які інші персональні дані, які добровільно надані.

Правовою основою для збирання та обробки сайтом цієї інформації є згода користувача сайту або нашого клієнта (в т.ч. виражена дією або мовчанням), виконання договору, законні інтереси сторін. Якщо зберігання персональних даних не потрібне чинним законодавством, ми маємо право їх видалити.

 

  1. Ціль обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних – здійснення комплексу дій спрямованих на досягнення мети, у тому числі:

4.1.1. Надання консультаційних та інформаційних послуг.

4.1.2. Комплекс дій з персональними даними, необхідні виконання вищевказаних у

слуг.

4.1.3. З метою виконання вимог законодавства України.

4.2. Умовою припинення обробки персональних даних є ліквідація цього сайту, а також відповідна вимога Користувача.

 

  1. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам у рамках Договору публічної оферти. Також може передавати інформацію, яку сайт збирає третім особам, які надають послуги нашої компанії, з метою проведення досліджень або надання сервісів Користувачам, при цьому дані, що передаються, є предметом цієї Політики конфіденційності, а залучені треті особи не мають права використовувати отриману інформацію інакше як для надання послуг нашої компанії.

5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставі та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

  1. Обов’язки сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати коректну та правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, які зберігаються на сайті.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, зазначеною у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональні дані користувача, крім п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Здійснювати блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

  1. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення персональних даних користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальності у випадку, якщо конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої особи до її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою користувача.

 

  1. Вирішення спорів

8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту обов’язкове попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору у добровільному порядку).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди, суперечка буде передана на розгляд судовими органами у загальному порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

  1. Інші умови

9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Змінена (нова) Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту [email protected]